Vedení daňové evidence

Kompletně zpracuji Vaši daňovou evidenci a vyhotovím tyto sestavy:

 • Peněžní deník
 • Kniha závazků
 • Kniha pohledávek
 • Pokladní kniha
 • Seznam DHIM (DKP)
 • Seznam a karty HIM
 • Výkaz příjmů a výdajů
 • Výkaz o majetku a závazcích
 • Záznamní povinnost k DPH
 • a jiné...

Dále Vám vyhotovíme tato přiznání:

 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitosti
 • Statistická hlášení
 • a jiné...

Vedení účetnictví

 • Knihy účtů
 • Kniha závazků
 • Kniha pohledávek
 • Pokladní kniha
 • Seznam DHIM (DKP)
 • Seznam a karty HIM
 • Výsledovka
 • Rozvaha
 • Obratová předvaha
 • Záznamní povinnost k DPH
 • a jiné...

Dále Vám vyhotovím tato přiznání :

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitosti
 • Statistická hlášení
 • a jiné...

Ceny se v účetním oboru stanovují dost obtížně, z tohoto důvodu nás prosím kontaktujte a konzultujte přímo s námi Vaše požadavky. Buďte si jisti, že mým mottem je úplná mlčenlivost o zpracovávaných dokladech, vysoká kvalita zpracování a velmi přijatelné ceny.

Partneři

Stavební spořitelny

Penzijní fondy

Životní a neživotní pojištění