Konsolidace / správa zavazků

 • Přerůstají Vám dluhy přes hlavu?
 • Jsou Vaše měsíční splátky úvěrů vyšší než Vaše výdělky?
 • Jsou Vaše splátky úvěrů tak vysoké, že již nestiháte platit řádně nájem?
 • Máte dluhy, kde se podíváte, až z toho v noci nemůžete spát?
 • Jsou Vaše rodinné výdaje mnohonásobně vyšší než Vaše příjmy?
 • Přišli jste o práci a teď nevíte kudy kam, protože ze všech stran na Vás tlačí věřitelé,
  exekutoři apod.?
 • Hrozí Vám vystěhování z bytu?
 • Tlačí na Vás věřitelé?
 • Nevíte si rady?
 • Chcete zachránit sebe a svůj majetek?

Nehledejte cestu, vyplácením stávajících dluhů a půjček dalšími úvěry s vysokými poplatky a úroky s nejistým výsledkem získání peněz.

Nabízíme kompletní servis správy závazků a pohledávek, prostřednictvím mimosoudního jednání. Insolvenci pro osoby s doložitelným příjmem i OSVČ. Provádíme řešení dluhů, závazků a pohledávek v právní moci, v exekuci apod.

„Můžeme snížit vaše měsíční splátky až na polovinu.“
10 000,- Kč = 5 000 ,-Kč

Správa závazků, co řešíme

 • Úvěry
 • Půjčky
 • Leasing (po zabavení předmětu leasingu)
 • Kreditní karty
 • Kontokorenty
 • Dlužné na OSSZ
 • Dlužné na zdravotní pojišťovně
 • Dlužné na finančním úřadě
 • Všechny telefonní operátory
 • Dluhy vzniklé na nedoplatcích elektřiny
 • Dluhy vzniklé na nedoplatcích plynu
 • Narůstající exekuce
 • Bytová družstva
 • Advokátní kanceláře
 • Exekutorské úřady
 • Provident

Nabízíme právní ochranu po dobu 96 měsíců!

Tím, že klient využije naších služeb správy závazků, se mu pozastaví penále, pokuty a sankce ... Po celou dobu smluvního vztahu je klient právně chráněný. Naše firma si najímá ty nejlepší právníky. V případě zastupování klienta, začíná takzvaná právní správa závazků v délce až 96 měsíců. To znamená např: pokud klient řádně splácí určenou částku ve splátkovém kalendáři, a věřitel dále nárokuje sankce, popřípadě vydá exekuční výzvu, je to protiprávní a věřitelé si tyto náklady musí hradí zpětně sami....,

Jak to probíhá?

Domluvíme s Vašimi věřiteli zůstatek dluhů a snížení splátek, bez dlužných úroků a sankcí. Dohodneme Vám splátkové kalendáře a postupné umoření Vašich dluhů. Klient musí dodat celou historii svých závazků, aby bylo jasno kdo, kdy, od koho a v jaké výši má vrátit finanční prostředky. Všechny tyto materiály předloží v originálech, ty mu budou po kontrole a okopírování vráceny. Kopie budou předány našim právníkům.

Postup je při takovémto jednání následující

Klient předloží naší společnosti své závazky v podobě:

 • úvěrových smluv, či jiných závazků
 • dopisů, zápisů, upomínek od finančních společností
 • dále soudní usnesení, či exekuční příkazy, hrozí-li exekuce
 • vyplněný dotazník svých závazků
 • poslední výpisy ze všech svých účtů
 • poslední výpisy z kartových účtů

I klient, který nic nemá, má šanci být oddlužen.
Naši právníci zajistí dohodu s Vašimi věřiteli.
Zastoupí Vás při jednání s věřiteli.
Minimalizují náklady spojené s vymáháním závazků.

Osobní bankrot

O osobním bankrotu by měl začít přemýšlet každý, komu lidově „přerůstají dluhy přes hlavu“. Pomůckou Vám mohou být následující otázky:

 • Je ve Vašich silách splácet všechny své pohledávky?
 • Využíváte stále nové a nové půjčky na splácení svých závazků?
 • Hrozí Vám exekuce či soudní proces?
 • Propadáte skepsi a situace Vám připadá beznadějná?

Pokud jsou Vám tyto problémy povědomé, je nejvyšší čas přemýšlet o komplexním řešení profesionálně. Pokud Vaše dluhy převyšují hodnotu Vašeho majetku, nejste schopni splácet své závazky a tudíž, jste ohrožováni exekutory a vymahači, pak je osobní bankrot Vaše oficiální řešení a to pod ochranou soudu a insolventního správce.

Pozor na správně podanou žádost!

Nesprávně podané žádosti a nesplněné podmínky pro osobní bankrot jsou nejčastějším důvodem, proč soudy oddlužení zamítají. Dokumentace pro insolventní řízení musí mít předepsanou formu a mnoho přiložených dokumentů, ze kterých příslušný soud zkoumá Vaši situaci. Proto je nejbezpečnější obrátit se na odborníky, kteří znají insolventní zákon a zajistí, aby Vaše žádost o oddlužení byla soudem schválena.

Hlavní výhody osobního bankrotu

 • Osobní bankrot Vás chrání před krutými exekutory a vymahači
 • Budete přesně vědět termín, kdy to všechno konečně skončí
 • Nepřijdete o své životní minimum/li>
 • Splatíte jen 30 – 50% svých dluhů
 • Vše jde zákonem stanoveným a oficiálním postupem
 • Nic se Vám nemůže stát

Partneři

Stavební spořitelny

Penzijní fondy

Životní a neživotní pojištění